top of page
Begravelse og bisættelse

I langt de fleste tilfælde henvender de pårørende sig til en bedemand, der varetager de praktiske ting. Har man ikke allerede taget kontakt til præsten, så hjælper bedemanden også med dette. 

Dødsfald anmeldes til sognepræsten i det sogn, hvor afdøde boede, senest 2 hverdage efter dødsfaldet. Ved udarbejdelse af dødsanmeldelse skal afdødes sygesikringsbevis, fødsels – og dåbs/navneattest samt evt. vielsesattest anvendes.

Tid for begravelse/bisættelse aftales med præsten. Inden begravelsen mødes præsten med familien til en samtale om selve begravelsen, salmer m.m., og præsten står også til rådighed med sjælesorg.

Hvor kan man hente hjælp og råd?

  • Bedemanden sørger for kiste og evt. blomster til kisten, kørsel, udfyldning af papirer etc.

  • Graveren oplyser nærmere om priser, vedligeholdelse, gravstedsbreve etc.

  • Skifteretten afgør arvespørgsmål.

  • Socialforvaltningen giver råd og vejledning om sociale og økonomiske forhold efter dødsfaldet. 
    De efterladte skal kontakte egen bopælskommune.

  • Fagforening/arbejdsløshedskasse giver oplysning om mulig begravelseshjælp, løntilgodehavender, feriepenge m.v

Kontakt Sognepræst

Kirstine Rafn

Vrejlev Kirkevej 28

9760 Vrå

Tlf. 98 98  60 43

mail: krr@km.dk

bottom of page