top of page
Gudstjenestens forløb

Således forløber en almindelig højmesse i Vrejlev og Hæstrup kirker:

 • Postludium (organisten spiller)

 • Indgangsbøn (bedes af kirkesangeren)

 • Salme

 • Hilsen - menigheden svarer: ”Og med din ånd!”

 • Kollekt - menigheden svarer: AMEN!

 • Læsning fra Det Gamle Testamente - menigheden står op

 • Salme

 • Læsning fra Det Nye Testamente - menigheden står op

 • Trosbekendelse efterfulgt af salmevers - siges af præst og menighed, der står op

 • Salme

 • Fra prædikestolen:

 • Evangelielæsning - menigheden svarer: ”Gud være lovet for sit glædelige budskab”

 • Kort bøn

 • Prædiken

 • Lovprisning

 • Kirkebøn

 • Bekendtgørelser

 • Den apostolske velsignelse - menigheden står op

 • Salme

 • Altergang:

 • Tekstlæsning - menigheden bliver siddende

 • Salmevers

 • Nadver bøn

 • Fadervor

 • Indstiftelsesordene - menigheden står op

 • Nadvermåltid

 • Bortsendelsesordene

 • Salmevers

 • Kollekt - menigheden svarer: AMEN!

 • Den aronitiske velsignelse - menigheden står op og svarer: AMEN! AMEN! AMEN!

 • SalmeUdgangsbøn (bedes af kirkesangeren)

 • Postludium (organisten spiller)

Hvis der er dåb i højmessen bortfalder  trosbekendelsen og dåben ligger på dennes plads. 

Du kan hente en oversigt over de kommende gudstjenester her

Gudstjenestelisten

Kontakt Sognepræst

Kirstine Rafn

Vrejlev Kirkevej 28

9760 Vrå

Tlf. 98 98  60 43

mail: krr@km.dk

bottom of page