Foredrag med Jesper Birkler

Vrejlev – Hæstrup Menighedsråd inviterer til et spændende foredrag, som holdes på Poulstrup Friskole onsdag den 6. november kl. 19.00.
Alle er velkommen, der er fri entre, i pausen kan der købes kaffe, kage og vand

Mennesker i fængsel  -  præstens udfordringer, erfaringer og teologiske overvejelser bag ringmuren.

I det topsikrede Enner Mark Fængsel ved Horsens afsoner de indsatte fængselsstraffe fra nogle få år til livstid og forvaring. At være præst i denne sammenhæng rummer en række særlige udfordringer og indebærer nødvendige teologiske overvejelser omkring skyld og straf, håb og længsel. Hvordan påvirker det et menneske at skulle afsone i et sådant fængselsmiljø med en ofte lang dom for alvorlig kriminalitet? Hvordan kan en indsat opretholde kontakt til familien udenfor og forberede sig på en dag at skulle ud i friheden? I foredraget fortæller fængselspræst Jesper Birkler om den ofte barske hverdag blandt rockere og bander, drabsmænd, narkohandlere, røveridømte, voldsmænd og terrordømte - en hverdag, som er meningsfuld og teologisk udfordrende! Jesper Birkler er cand. theol. fra Aarhus Universitet og har tidligere været sognepræst i Grædstrup/Vinding/Bryrup/Vrads og ved Vor Frue Kirke i Aarhus.
Foredraget holdes på Poulstrup Friskole onsdag den 6. november kl. 19.00. Alle er velkommen, der er fri entre, i pausen kan der købes kaffe, kage og vand

Enner Mark fængsel ved Horsens

Jesper Birkler

Kontakt Sognepræst

Kirstine Rafn

Vrejlev Kirkevej 28

9760 Vrå

Tlf. 98 98  60 43

mail: krr@km.dk

Vrejlev Kirke - Vrejlev kirkevænge 3 - 9760 Vrå -                  Hæstrup Kirke  - Rakkebyvej 21 - 9800 Hjørring