top of page
Vielse

Ønsker man at indgå ægteskab ved en kirkelig vielse, skal mindst en af personerne være medlem af Den Danske Folkekirke. 

Når man har bestemt sig for en vielsesdato, skal man kontakte sognepræsten, endvidere skal man beslutte sig for, hvilken af de to kirker, handlingen ønskes henlagt til.

Før vielsen skal man kontakte sin hjemkommune og få udstedt en såkaldt prøvelsesattest til vielse - en sådan må ikke være mere end 4 måneder gammel, når vielsen skal finde sted. Attesten dokumenterer, at betingelser for at indgå ægteskab er opfyldt.

Ansøgning om navneændring på bryllupsdagen afleveres til sognepræsten i bopælssognet. Formularen kan hentes på www.personregistrering.dk

Prøvelsesattesten afleveres hos sognepræsten tillige med eventuel ansøgning om navneændring på bryllupsdagen.

Vielsesattest udleveres af præsten ved selve vielsen.

Bemærk, at særlige ønsker ved vielseshandlingen skal godkendes af præsten - i Vrejlev og Hæstrup kirker tillades fotografering kun under præludium, når bruden føres ind og under postludium, når brudeparret forlader kirken. Naturligvis er det tilladt at fotografere, når vielsen er overstået.
Er der desuden særlige ønsker til f.eks. musik, kan ønsket kun forventes imødekommet, såfremt det i øvrigt passer til den kirkelige ceremoni.

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab kan foretages næsten som en kirkelig vielse - dog skal der ikke i forvejen udfærdiges en prøvelsesattest, men i stedet afleveres en kopi af den borgerlige vielsesattest. I øvrigt minder ritual for kirkelig velsignelse meget om ritual for kirkelig vielse.

Hjælp til salmevalg ved vielse - se den danske salmebog

Kontakt Sognepræst

Kirstine Rafn

Vrejlev Kirkevej 28

9760 Vrå

Tlf. 98 98  60 43

mail: krr@km.dk

bottom of page