Vrejlev Kirke - Vrejlev kirkevænge 3 - 9760 Vrå -                  Hæstrup Kirke  - Rakkebyvej 21 - 9800 Hjørring

I lyset af de seneste udmeldinger fra den danske regering og sundhedsmyndighederne har Folkekirken – herunder Vrejlev og Hæstrup kirker – aflyst alle gudstjenester og andre offentlige aktiviteter for foreløbigt de næste 14 dage. Vi følger naturligvis situationen løbende, og vi vil holde jer opdateret på vores hjemmeside og på Facebook.

Det vil i den kommende tid være vigtigt, at vi hjælper hinanden igennem en svær tid. Vi er vant til at have hinanden i tankerne. Det vil vores fællesskab og tillid til hinanden have brug for i den kommende tid, hvor vi ikke kan samles, som vi plejer. Vi skal stadig have det familiemedlem, den gode ven og det menneske i tankerne, der har brug for vores hjælp. Derfor har det stor betydning, at der stadig gives mulighed for forkyndelse af evangelium, håb og trøst til jer alle i denne krisetid. Alle folkekirkens sognepræster – herunder præsten i Vrejlev-Hæstrup Pastorat vil fortsat være tilgængelige for mennesker, der har brug for det.

Præsten kontaktes på tlf. 98 98 60 43 i dagtimerne – også i uge 12 (trods ferie). Vi tilrådes at tale sammen i telefon indtil videre.

Der er stadig mulighed for at se/høre gudstjeneste i TV og radio – indtil vi atter kan samles i Jesu navn.

Pas rigtig godt på jer selv og jeres helbred – og ikke mindst på hinanden.

Gud velsigne jer og bevare jer.

 

Mange varme hilsner

Kirstine Rafn

Mandag d. 30/3:

Vær sol på vores mælkevej,
og varm os i din sfære.
Lad Hellig-ilden brede sig,
så vi får mod at bære
vor klode som en blomstereng,
et liv i broget sammenhæng -
du fællesskabets Herre.

(Den danske salmebog, salme 29, vers 3)

Jeg vil allerede nu aflyse følgende arrangementer:
01. april   Gud og pasta
07. april   Kun for mænd
09. april   Spisning i kirken Skærtorsdag
Håber på jeres forståelse

Mvh
Erik Kristensen, formand for menighedsrådet